fbpx

Forma-1 A-tól Z-ig nyereményjáték: 3 dedikált könyv keresi gazdáját!

A napokban jelent meg Wéber Gábor legújabb könyve, a Forma-1 A-tól Z-ig, amely kisenciklopédia. Írtunk már róla részletesen, ezt ide kattintva olvashatod.

Gábor jóvoltából a saját példányunkon túl kaptunk még hármat, amelyeket egy nyereményjáték keretében kisorsolunk a Motorsportol.hu olvasói között.

Mit kell tenned ahhoz, hogy esélyed legyen megnyerni az egyik könyvet?

A nyereményjáték 2023.11.12-től 2023.11.18. 23:59 percig tart.

A sorsolás 2023.11.19-én lesz.

A nyerteseket a Facebook poszt alatt, kommentben értesítjük majd ki. A nyerteseknek 2 nap áll majd rendelkezésükre, hogy az értesítés után elküldjék nekünk privát üzenetben az csomagküldéshez szükséges adatait. Erről a nyertest pontosan tájékoztatjuk majd.

A nyereményt Foxposttal juttatjuk el a nyertesnek.

A részletes szabályzatot alább olvashatjátok!


„Forma-1 A-tól Z-ig” nyereményjáték (továbbiakban Játék) szabályzat
Játék szervezője:

A Játék szervezője és lebonyolítója a Motorsport Online – www.motorsportol.hu (továbbiakban Szervező) nyereményjátékot hirdet a Motorsportol.hu Facebook oldalán.

A játék időtartama:

A nyereményjáték 2023.11.12-től 2023.11.18. 23:59 percig tart.

Játék menete:

A Motorsportol.hu Facebook oldalán ezen nyereményjátékról szóló poszt alatt kommentben a játékosnak le kell írnia, mi a kedvenc F1-es szava/kifejezése, vagy amit gyakran hall de nem tudja, hogy mit jelent.

Ezenkívül kedvelnie/követnie kell a Motorsportol.hu Facebook profilját, és lájkolni a nyereményjáték posztját.

Azok között, akik teljesítették a játék feltételeit a megadott határidőig, a Szervező 3 db nyertest sorsol, akiknek nyereménye:

1-1 db Wéber Gábor: Forma-1 A-tól Z-ig könyv.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

Sorsolás időpontja:

A sorsolás 2023.11.19-én lesz.

Sorsolás menete:

A játék végén Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással kiválaszt 3 nyertest és 3 tartaléknyertest. A nyerteseknek 2 nap áll rendelkezésükre jelentkezni Facebookon, privát üzenet formájában. Amennyiben egy nyertes 2023.11.21-ig nem jelentkezik, úgy a Szervező kiértesíti a tartaléknyertest, akinek szintén 2 nap áll rendelkezésére felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.

Nyertesek értesítése:

A Szervező a nyerteseket a játékról szóló poszt alatt kommentben megjelölve hirdeti ki, és kéri, hogy Facebookon, privát üzenetben vegyék fel vele a kapcsolatot.

A nyerteseknek meg kell adniuk a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (adatok: teljes név, Foxpost autumata cím, telefonszám) pontosan megadni.

Amennyiben a Nyertes a meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a Nyereményt átadni.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, stb.) a Szervező felelősséget nem vállal.

A nyeremény kiküldése:

A nyereményt Foxpostttal küldjük el a nyertes részére.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó vagy tartózkodási lakhellyel, valós Facebook profillal rendelkező, 18 év feletti természetes személyek vehetnek részt (18 év alatti személy csak szülői beleegyezéssel vehet részt a játékban), akik elfogadták a játék részvételi szabályzatát, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

Személyes adatok kezelése:

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, az abban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy A Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító és a gépi sorsolást végző app cége, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen pontban írtak szerint kezelje; Nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adózás és költségek:

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény járulékos és adófizetési költségeit a Szervező viseli. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott és a bíróság a nyereményjátékban részvételre kiható hatállyal cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére a törvényes képviselője vagy a gondnoka hozzájárulásával jogosult.

Kik nem vehetnek részt a játékban:

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai és családtagjai.

A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, valótlan névvel email cím, Facebook profil létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Motorsportol.hu közzéteszi a https://www.motorsportol.hu/f1/2023/11/12/forma-1-a-tol-z-ig-nyeremenyjatek-3-konyv-keresi-gazdajat/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info (kukac) motorsportol.hu email címen kérhető tájékoztatás.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk ide kattintva érhető el.

2023.11.12.